راه حل های مقابله با خشونت در دنیای مجازی| ویکی پدیا فارسی

راه حل های مقابله با خشونت در دنیای مجازی

راه حل های مقابله با خشونت در دنیای مجازی

 

خشونت ممنوع

خشونت های مختلف سایبری برای همه ممکن است رخ دهد چگونه می توانیم فرزندمان را از این مزاحمت ها در امان نگه داریم و آموزش های مهم در این زمینه چگونه اند راه و روش های مقابله با اینگونه خشونت ها و مزاحمت ها و آزار و اذیت های مجازی چگونه است.