2 اکتبر؛ روز جهانی بدون خشونت| ویکی پدیا فارسی

2 اکتبر؛ روز جهانی بدون خشونت

2 اکتبر؛ روز جهانی بدون خشونت

international-day-of-no-violence

مهاتما گاندی ملت هند را در راه آزادی از استعمار امپراتوری بریتانیا رهبری کرد

 

11 مهر (2 اکتبر)؛ روز جهانی بدون خشونت

مهاتما گاندی رهبر سیاسی و معنوی هندی‌ها بود که ملت هند را در راه آزادی از استعمار امپراتوری بریتانیا رهبری کرد. او در طول زندگیش استفاده از هر نوع ترور و خشونت برای رسیدن به مقاصد را رد می‌کرد. فلسفهٔ بی‌خشونتی گاندی روی بسیاری از جنبش‌های مقاومت بدون خشونت در سراسر جهان و تا امروز تأثیر گذارده‌ است.